top of page
dr Zee drawing molecule on glass

עבור תרופות היום יש לנו  "מדען או מבריח".

אני רוצה להכניס את " פסיכונאוט " לשיח .

ילדים וסמים
מבוגרים וסמים
החוק והסמים
Dr Zee holding child

אני הורה. בניגוד לרוב ההורים, אני יודע הרבה על סמים. כמו רוב ההורים, אני רוצה את הטוב ביותר לילדים שלי. ובגלל זה אני מרגיש שאני חייב לפעול כדי להגן על ילדי מפני המלכודות שעומדות לפניהם. 

Screen Shot 2018-12-12 at 12.08.38 AM.pn

מדוע אנו משתמשים בסמים? האם עלינו להשתמש בסמים? האם תרופות מגבירות או מקטינות את הביצועים שלנו?  האם תרופות מגבירות או מקטינות את בריאותנו?  האם תרופות מגדילות או מקטינות את תוחלת החיים שלנו?

bottom of page